1. ЛИЧНИ ДАННИ
 2. HappyDogBg.com спазва всички действащи правила за защита на личните данни, съгласно българското законодателство, както и Регламент 2016/679. Личната информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на  ТЪРГОВЕЦА, се ползва от закрилата нa Закона за защита на личните данни и Регламента. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да  използва личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ единствено с цел да обслужи поръчките на ПОТРЕБИТЕЛЯ. В случай че ТЪРГОВЕЦЪТ преустанови своята дейност, предоставените от ПОТРЕБИТЕЛЯ лични данни подлежат на заличаване от регистъра на ТЪРГОВЕЦА.
 3. Личната информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на  ТЪРГОВЕЦА не се предоставя под каквато и да е форма на трети лица.

 

 1. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“
 2. HappyDogBg.com използва технологии за събиране на информация  – т. нар. „бисквитки“ (cookies), които представляват малко количество информация, което уеб сървърът изпраща на уеб браузъра и позволява  на сървъра да събира обратна информация от браузъра.
 3. С използването на сайта HappyDogBg.com ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с Политиката за използване на „бисквитки“.
 4. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да използва „бисквитки“, за да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ по-добро изживяване в електронния магазин HappyDogBg.com и да предложи подходящи продукти на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 5. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да подготвя анонимни статистики, които му помагат да разбере как  ПОТРЕБИТЕЛЯ предпочита да използва страниците на HappyDogBg.com, за да подобри структурата и съдържанието им, изключвайки идентифицирането на личността на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 6. Посещаването на електронния магазин HappyDogBg.com може да създаде следните бисквитки:
 • за производителност на сайта;
 • за анализиране на посетителите на сайта;
 • за географско насочване;
 • за регистрация;
 • за рекламна дейност;
 1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да изтрие бисквитките чрез опциите на всеки един браузър;
 2. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да променя Политиката за използване на „бисквитки“ по всяко време.

 

 1. ИЗМЕНЕНИЯ
 2. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно и по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право и да променя характеристиките на продаваните стоки. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да публикува настъпилите  промени в Общите условия на видно място в онлайн магазина най-късно 10 дни преди влизането им в сила. В дадения срок, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ заяви писмено в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати продажбата на стоки на ПОТРЕБИТЕЛЯ.